Old Age Problems ( वृद्धांच्या समस्या )

Old Age Problems ( वृद्धांच्या समस्या )

Old Age Problems ( वृद्धांच्या समस्या )

वृद्धांच्या मानसिक समस्या

म्हातारपणात विसरभोळेपणा, छोट्या-छोट्या गोष्टी किंवा घटना लवकर न आठवणे, वस्तू कुठे ठेवली ते विसरणे, घरचा रस्ता विसरणे, नातेवाईकांना न ओळखणे, जागा, वेळ याचे भान न राहणे, पैशाच्या व्यवहारात गोंधळ होणे इत्यादी.

वृद्धांच्या समस्या लक्षणे

  • विसरभोळेपणा

  • चिडचिडपणा

  • स्मृतीभ्रंश

Know More

Leave a Reply