6. Anxiety

Anxiety

Anxiety ही एक सामान्य आणि नैसर्गिक मानवी भावना आहे जी तणाव किंवा धोक्याच्या प्रतिसादात उद्भवते. तथापि, जेव्हा ती तीव्र होते किंवा नियमितपणे उद्भवते तेव्हा ती

Read More6. Anxiety

1. Schizophrenia

schizophrenia

छिन्नमानस (SCHIZOPHRENIA) या आजारामध्ये विनाकारण भीती वाटणे, चारित्र्याबद्दल संशय घेणे, शिवीगाळ करणे, मारहाण करणे, वेगवेगळे भास होणे, कानात आवाज ऐकू येणे, स्वतःशीच बडबड करणे, विनाकारण

Read More1. Schizophrenia

9. Epilepsy

Epilepsy

मिर्गी/फिटस्/अपस्मार/झटके यामध्ये चक्कर येते, दातखीळ बसते, डोळे वर जातात, व्यक्ती बेशुद्ध होतो, जीभ चावली जाते, तोंडातून फेस येतो, कपड्यामध्ये लघवी होते, फिट निघून गेल्यावर उलटी

Read More9. Epilepsy

8. Headache

https://nirmalhospitalmiraj.com/category/psychiatry/

डोकेदुखी (Headache) बऱ्याच व्यक्तींमध्ये जुनाट डोकेदुखीचा आजार आढळतो. उदा. पित्तामुळे डोकेदुखी, अर्धशिशी (मायग्रेन), मानसिक तणावामुळे डोकेदुखी इत्यादी. Headache may be Local / diffused, dull or

Read More8. Headache