Archives May 2024

World Schizophrenia Day 2024

Schizophrenia Day

स्किझोफ्रेनिया या मानसिक आजाराबद्दल समाजात बरेचसे गैरसमज आहेत. स्किझोफ्रेनिया हा आजार भूतबाधा, करणी, भानामती, जादूटोणा, यामुळे होत नाही, तर हा आजार मेंदूतील विशिष्ठ रसायनांमधील असमतोल

Read MoreWorld Schizophrenia Day 2024