4. Tobacco / Cigarette Addiction

tobacco

व्यसन लागण्याची कारणे आई-वडिलांचे अनुकरण इतरच्या आग्रहामुळे शौक, मौज म्हणून अनुवंशिकता इतर व्यक्तींचे अनुकरण फुशारकी मारण्यासाठी मानसिक कारणे – चिंता, अपयश, उदासीनता, अधिक ताणतणाव, ताण,

Read More4. Tobacco / Cigarette Addiction