Child Problem (लहान मुलांच्या समस्या )

Child Problem

यामध्ये शाळेत जाण्याची भीती, परीक्षेची भीती, अभ्यासात मागे असणे, लक्ष न लागणे, बोलताना अडखळणे, हट्टीपणा करणे, अंथरुणात लघवी करणे, नखे कुरतडणे, अंगठा चोखणे, अती खोडकर

Read MoreChild Problem (लहान मुलांच्या समस्या )

Sexual Disorder

https://nirmalhospitalmiraj.com/category/other/

लैंगिक समस्या  शीघ्रपतन, नपुंसकता, स्वप्नदोष (स्वप्नात वीर्यस्खलन) लघवीतून वीर्य (धातू) जाणे, वीर्यनाशामुळे कमजोरी वाटणे. हस्तमैथुनामुळे कमजोरी वाटणे, पाप केले आहे असे वाटणे. लिंग लहान आहे

Read MoreSexual Disorder