FAQ

https://nirmalhospitalmiraj.com/category/facility/

प्रश्न : इलाजा वेळी पेशंट गोंधळलेल्या अवस्थेत जाऊ शकतात का? उत्तर : होय. काही पेशंट थोडे गोंधळलेल्या अवस्थेत जाऊ शकतात सर्वात महत्त्वाचं कारण म्हणजे पेशंटने

Read MoreFAQ