Child Problem (लहान मुलांच्या समस्या )

Child Problem (लहान मुलांच्या समस्या )

Child Problem (लहान मुलांच्या समस्या )

यामध्ये शाळेत जाण्याची भीती, परीक्षेची भीती, अभ्यासात मागे असणे, लक्ष न लागणे, बोलताना अडखळणे, हट्टीपणा करणे, अंथरुणात लघवी करणे, नखे कुरतडणे, अंगठा चोखणे, अती खोडकर किंवा ‘चंचल असणे, एका जागी न थांबणे, मंदबुद्धी असणे, इ.

Fear of going to School, fear of examination in student, poor scholastic performance, unable to concentrate at studies, stammering, speech, stuttering, bed wetting, Hyperactive, Mental Retardation , thumb sucking, pica etc…

school-Lecture-Final-250422

 

Leave a Reply